ผลสำรวจทั่วโลกที่เผยแพร่พบชาวจีนแผ่นดินใหญ่พึงพอใจกับการรับมือวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ของรัฐบาลจีนอย่างมาก ขณะที่ประชาชนในกลุ่มประเทศตะวันตกกลับรู้สึกว่ารัฐบาลของตนทำผลงานได้ไม่ดีนักการสำรวจร่วมกันโดยแบล็กบ็อกซ์ รีเสิร์ชบริษัทวิจัยทางสังคมชั้นนำของสิงคโปร์และโทลูนาบริษัทเทคโนโลยีได้ตรวจวัดความรู้สึกของประชาชนจาก 23 ประเทศและภูมิภาค

ที่มีต่อความพยายามจัดการวิกฤตโรคโควิด-19 ของประเทศตนเอง โดยอ้างอิงตัวชี้วัด 4 ประการ ได้แก่ ภาวะผู้นำทางการเมืองระดับชาติ ภาวะผู้นำระดับองค์กร ประชาคม และสื่อมวลชน ผลสำรวจพบว่าจีนแผ่นดินใหญ่ครองอันดับหนึ่งด้วยคะแนนดัชนี 85 คะแนน โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้คะแนนผลการดำเนินงานทั้ง 4 ตัวชี้วัดอยู่ในเกณฑ์ดี เวียดนามครองอันดับ 2 ด้วยคะแนนดัชนี 77 คะแนน ตามด้วยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอินเดียที่มีคะแนนเท่ากันอยู่ที่ 59 คะแนน ขณะนิวซีแลนด์ที่ได้รับ 56 คะแนน เป็นประเทศตะวันตกเพียงประเทศเดียวที่มีคะแนนดัชนีสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก ซึ่งอยู่ที่ 45 คะแนน บ่งชี้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศตะวันตกพึงพอใจกับการดำเนินงานของประเทศตนน้อยกว่า